Επιβολή κυρώσεων στην εταιρεία ΤΙΜΗΠΛΑΣΤ Α.Ε.Β.Ε., φορέα της μονάδας παραγωγής πλαστικών και χάρτινων ειδών συσκευασίας

Επιβολή κυρώσεων στην εταιρεία ΤΙΜΗΠΛΑΣΤ Α.Ε.Β.Ε., φορέα της μονάδας παραγωγής πλαστικών και χάρτινων ειδών συσκευασίας, που βρίσκεται στη θέση «Σχίνος Παπατζανή» Ριτσώνας Βαθέως Αυλίδος του Δήμου Χαλκιδέων

 

Πληροφορίες: ∆.Γιαννάκος

Δ/νση: Λ. Χαϊνά 93, ΧΑΛΚΙΔΑ ,34100

 

Τηλ: 2221353409     Fax: 2221353453

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε