Επιβολή κυρώσεων στην εταιρεία «Μυταλάς Ι. – Καρβουνιάρης Γ. ΟΕ» σύμφωνα με το Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Ν.3982/2011(Α’ 143) ανακοινώνει την επιβολή κυρώσεων στην εταιρεία «Μυταλάς Ι. – Καρβουνιάρης Γ. ΟΕ». Πληροφορίες κ. Ι. Γ. Πιλάτης τηλ: 2221353414.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο