Επιβολή κυρώσεων στην εταιρεία “ΜΑΛΦΙΝ Α.Ε.Β.Ε.” για τη βιομηχανία βαφής & ανοδίωσης προφίλ αλουμινίου ιδιοκτησίας της, στη θέση Γεφυράκι περιοχής Ριτσώνας Δ.Κ. Βαθέως Δ.Ε. Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδέων της Π. Ε. Εύβοιας σύμφωνα με το Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3982/2011(Α143) ανακοινώνει την επιβολή κυρώσεων στην εταιρεία «ΜΑΛΦΙΝ Α.Ε.Β.Ε.» για τη βιομηχανία βαφής & ανοδίωσης προφίλ αλουμινίου . Πληροφορίες κ. Λ. Αρδίζογλου τηλ: 2221353403.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε