Επιβολή κυρώσεων στην εταιρεία “ΛΑΜΔΑ ΝΑΥΣ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε” για τη λειτουργία του ναυπηγείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.3982/2011 ανακοινώνει την επιβολή κυρώσεων στην εταιρεία “ΛΑΜΔΑ ΝΑΥΣ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε” για τη λειτουργία του ναυπηγείου.Πληροφορίες κ. Λ. Αρδίζογλου τηλ: 2221353403. Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο.

Σχολιάστε