Επιβολή κυρώσεων στην εταιρεία «Κεραμουργική Κεντρικής Ελλάδος Μονοπρόσωπη ΕΠΕ» σύμφωνα με το Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις τωνΝ.3982/2011(Α’ 143) ανακοινώνει την επιβολή κυρώσεων στην εταιρεία «Κεραμουργική Κεντρικής Ελλάδος Μονοπρόσωπη ΕΠΕ». Πληροφορίες κ. Ι. Γ. Μαυρομματάκης τηλ: 2221353413.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο