Επιβολή κυρώσεων στην εταιρεία «GREEK CAMPING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.», ιδιοκτήτρια εστιατορίου εντός του CAMPING στην παραλία Αγίας Άννας Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας

Επιβολή κυρώσεων στην εταιρεία «GREEK CAMPING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.», ιδιοκτήτρια εστιατορίου εντός του CAMPING στην παραλία Αγίας Άννας Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3325/2011 (ΦΕΚ 143 Α΄) όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 68 Α΄), Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α΄) και ισχύουν.

 

Πληροφορίες: ∆.Γιαννάκος

Δ/νση: Λ. Χαϊνά 93, ΧΑΛΚΙΔΑ ,34100

 

Τηλ: 2221353409     Fax: 2221353453

e-mail: giannakos@naevias.gr

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε