Επιβολή κυρώσεων στην εταιρεία “ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε.” σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.3982/2011 ανακοινώνει την Επιβολή κυρώσεων στην εταιρεία “ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε.”. Πληροφορίες κ. Γ. Μαυρομματάκης τηλ: 2221353413.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε