Επιβολή κυρώσεων στην εταιρεία Επιβολή κυρώσεων στην εταιρεία «Αναστάσιος Μπαλτάς & Σια ΟΕ» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.3982/2011 ανακοινώνει την επιβολή κυρώσεων στην εταιρεία στην εταιρεία «Αναστάσιος Μπαλτάς & Σια ΟΕ» φορέα του αρτοποιείου που βρίσκεται στην οδό Ελ. Βενιζέλου 49 στη Χαλκίδα και ανήκει στην κατηγορία χαμηλής όχλησης. Πληροφορίες κ. Γ. Πιλάτης τηλ: 2221353414 και κ Ι. Γερογιάννης τηλ: 2221353410.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο