Επιβολή κυρώσεων στην εταιρεία “ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΉ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε” για τη λειτουργία ελαιοτριβείου ιδιοκτησίας της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.3982/2011 ανακοινώνει την Επιβολή κυρώσεων στην εταιρεία “ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΉ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε” φορέα της δραστηριότητας κατεργασίας ελαιοπυρήνα και ξήρανσης φυτικής βιομάζας, που λειτουργεί στην περιοχή “Βραχοθανασάκη” Ριτσώνας Βαθέως Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδέων.

Πληροφορίες κ Δ. Γιαννάκος Tηλ. 22213-53409 Fax 22213-53453

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε