Επιβολή κυρώσεων στην εταιρεία CONSTRINOX Μ & Α ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΗΣ ΑΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.3982/2011 ανακοινώνει την επιβολή κυρώσεων στην εταιρεία CONSTRINOX Μ & Α ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΗΣ ΑΕ. Πληροφορίες κ. Γ. Πιλάτης τηλ. 2221353414.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο