Επιβολή κυρώσεων στην εταιρεία “ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΜΑΤΖΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ” σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.3982/2011 ανακοινώνει την επιβολή κυρώσεων στην εταιρεία “ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΜΑΤΖΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ” φορέα της μονάδας παραγωγής διογκωμένης πολυστερίνης που βρίσκεται στη θέση “ΑΛΙΒΕΡΙ ΔΟΚΟΥ” του Δήμου Χαλκιδέων. Πληροφορίες κ. Γ. Μαυροματάκης τηλ: 2221353413.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο