Επιβολή κυρώσεων στην εταιρεία “ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΟΕ” σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την επιβολή κυρώσεων στην εταιρεία “ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΟΕ”. Πληροφορίες κ. Γ. Πιλάτης τηλ:2221353414 και κ. Ι. Γερογιάννης τηλ:2221353410

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε