Επιβολή διοικητικού προστίμου του Ν. 4177/13 από την Δ/νση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.4177/13 ανακοινώνει την επιβολή προστίμου σε επιχειρήσεις. Πληροφορίες κ. Π. Λώλη τηλ: 2221353738.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο με αριθμ.πρωτ. 1116/14-02-2014
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο με αριθμ.πρωτ. 1247/18-02-2014

Σχολιάστε