Επιβολή διοικητικού προστίμου του Ν. 4177/13 από τη Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Εύβοιας στο Πρατήριο Υγρών Καυσίμων του “Μιχαήλ Χρ. Μίτζολη”.

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.4177/13 ανακοινώνει την επιβολή προστίμου στο Πρατήριο Υγρών Καυσίμων του “Μιχαήλ Χρ. Μίτζολη”. Πληροφορίες κ. Σ. Καλαβρή τηλ: 2221353512.

1.  Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

2.  Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

3.   Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε