Επιβολή διοικητικού προστίμου του Ν. 4177/13 από τη Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Εύβοιας στην εταιρεία Δημ.Γ. Σπυρίδη Α.Ε

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.4177/13 ανακοινώνει την επιβολή προστίμου εταιρεία Δημ.Γ. Σπυρίδη Α.Ε., κατασκευαστή των αντλιών υγρών καυσίμων Dem G Spyrides σειράς ΜΚ-1000, που βρίσκεται στην Λεωφ. Αθηνών 24 στην Αθήνα. Πληροφορίες κ. Α. Παύλοβιτς τηλ: 2221353739.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο με αριθμ.πρωτ. 8098/27-12-2013

Σχολιάστε