Επιβολή διοικητικού προστίμου του Ν. 4177/13 από τη Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Εύβοιας στην επιχείρηση “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ”

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.4177/13 ανακοινώνει την επιβολή προστίμου στην επιχείρηση “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ”. Πληροφορίες κ. Ν. Πεππάς τηλ: 2221353420.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο με αριθμ.πρωτ. 1367/19-02-2014

Σχολιάστε