Επιβολή διοικητικού προστίμου του Ν. 4177/13 από τη Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Εύβοιας σε Ιδιοκτήτη Συνεργείου Αντλιών – Μετρητών Υγρών Καυσίμων

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.4177/13 ανακοινώνει την επιβολή προστίμου σε Ιδιοκτήτη Συνεργείου Αντλιών – Μετρητών Υγρών Καυσίμων. Πληροφορίες κ. Α. Παύλοβιτς τηλ: 2221353739.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο με αριθμ.πρωτ. 7705/19-12-2013

Σχολιάστε