Επιβολή διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. Α2-861/14-08-2013 (ΦΕΚ 2044/Β/22-08-2013)

Επιβολή διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α.Α2-861/14-08-2013(ΦΕΚ 2044/Β/22-08-2013)

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την περίληψη για την Επιβολή Προστίμου του Ν4177 και της Α2-861/2013 ΥΑ από την Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Φθιώτιδας

Σχολιάστε