Επιβολή διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 30 του Ν. 1650/1986, στην εταιρεία «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» για έλλειψη πινακίδας σήμανσης, κατά παράβαση των εγκεκριμένων ΠΠΔ από την ΕΕΤΤ, σε υφιστάμενο σταθμό κινητής τηλεφωνίας (Κωδικός σταθμού: ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΣ – 1000803), στην θέση: «ΧΑΒΟΥ ΡΑΧΗ» της ΔΚ Στυλίδας του Δήμου Στυλίδας του Ν. Φθιώτι

ΩΕ2Σ7ΛΗ-ΚΥΝ(1)

Σχολιάστε