Επιβολή διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 30 του Ν. 1650/1986, στην εταιρεία «COSMOTE Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.» για έλλειψη πινακίδας σήµανσης, κατά παράβαση των εγκεκριµένων ΠΠ∆ από την ΕΕΤΤ, σε υφιστάµενο σταθµό κινητής τηλεφωνίας (Κωδικός σταθµού: ARXANI/X – 1402542), στην θέση: «ύψωµα Μαγούλα» της ΤΚ Γραµµένης, του ∆ήµου Μακρακώµης, του Ν. Φθιώτιδας

ΩΣΚ47ΛΗ-66Ι (1)