Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,Περιβάλλοντος & Υποδομών Π.Στ.Ε.: Επίσημος ενημερωτικός ιστότοπος του έργου LIFE – IP AdaptinGR