ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΕΚΛΟΓΩΝ 26ης ΜΑΪΟΥ 2019 – Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ: Ψήφοι υπέρ Συνδυασμών
ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ: Σταυροί υπέρ Υποψηφίων Συγκεντρωτικά
ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ: Σταυροί υπέρ Υποψηφίων Συγκεντρωτικά & Αναλυτικά
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ: Ψήφοι υπέρ Συνδυασμών
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ: Σταυροί υπέρ Υποψηφίων
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ: Ψήφοι υπέρ Συνδυασμών
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ: Σταυροί υπέρ Υποψηφίων
ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ: Ψήφοι υπέρ Συνδυασμών και Σταυροί υπέρ Υποψηφίων

Σχολιάστε