ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 26ης ΜΑΪΟΥ – Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ: Ψήφοι υπέρ Συνδυασμών