Επαναληπτική Διενέργεια διαγωνισμού κατόπιν διαπραγμάτευσης των νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Τμημάτων Ένταξης της Π. Ε. Εύβοιας με μισθωμένα ΤΑΞΙ που δεν δόθηκε προσφορά κατά της 5ης Νοεμβρίου 2013

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (07/11/2013)

Ανακοίνωση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Κατόπιν Διαπραγμάτευσης Μεταφοράς Μαθητων Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Τμημάτων Ένταξης της Π.Ε. Εύβοιας με Μισθωμένα Ταξί.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (05/11/2013)

Γνωστοποιούμε στους ενδιαφερομένους ότι για τα δρομολόγια που απέβησαν άγονα κατά τη διαπραγμάτευση της 5ης Νοεμβρίου 2013, η διαδικασία θα επαναληφθεί την Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2013, αντί για την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου, όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί με την αριθμ. 118426/4360/31-10-2013 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο