Διακήρυξη Επαναλ. ανοικτού διεθνή δημόσιου διαγωνισμού σε ΕΥΡΩ με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών των δημ. σχ. μονάδων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης χωρ. αρμοδιότητας Π.Ε ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ για το σχ. έτος 2014-2015

Διακήρυξη Επαναληπτικού ανοικτού διεθνή δημόσιου διαγωνισμού σε ΕΥΡΩ με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ για το σχολικό έτος 2014 – 2015, προϋπολογισμού 737.877,98 ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.13% πλέον δικαιωμάτων προαίρεσης ποσοστού 40% και αξίας 295.151,20 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 1.033.029,18 ΕΥΡΩ (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών).

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε