ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ

“ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ”

Πληροφορίες κ. Κωνσταντίνος Τζελάς
Τηλ:22213 53920 Fax:22213 53955
email: tzelas.k@evia.pste.gov.gr

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο