Πιστοποίηση ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων

“Πιστοποίηση ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων”
Πληροφορίες κ. Κωνσταντίνος Τζελάς
Τηλ:22213 53920 Fax:22213 53955
email: tzelas.k@evia.pste.gov.gr

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε