Ενημερωτική εκδήλωση απο την ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ) της Αναπτυξιακής Φωκικής Α.Ε – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΦΩ.Α.Ε), την 3η Αυγούστου 2018, στην Άμφισσα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ_3-08-2018

Σχολιάστε