Ενημέρωση κοινού σχετικά με οδηγίες αυτοπροστασίας σε περίπτωση βιομηχανικού ατυχήματος