Ενημέρωση κοινού σχετικά με οδηγίες αυτοπροστασίας σε περίπτωση βιομηχανικού ατυχήματος

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ