Ενιαία άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας στην βιομηχανία “SLIDER A.E.B.E.” ανάμειξη και συσκευασία λιπαντικών ορυκτελαίων λόγω κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την Ενιαία άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας στην βιομηχανία “SLIDER A.E.B.E.” ανάμειξη και συσκευασία λιπαντικών ορυκτελαίων λόγω κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης. Πληροφορίες κ. Δ. Μπουτσιούκης τηλ. 2221353809.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε