∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:11η Ειδική & 12η Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε