Έλεγχοι χρησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε βαμβακοπαραγωγούς

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Εύβοιας θα προβεί σε δειγματοληψίες φύλλων σε καλλιέργειες Βαμβακιού.Πληροφορίες κ. Α. Καραντώνη τηλ: 2221353918.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο