Έλεγχοι που παρεμβάλλονται στην διαδικασία αδειοδότησης των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων. Άρθρο 33 ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών Π.Ε Ευβοίας πραγματοποίησε αυτοψία στις εγκαταστάσεις  μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε