Π.Ε.Βοιωτίας: Έκθεση Επιθεώρησης σε εφαρμογή των άρθρων 2 & 10 της ΚΥΑ αρ. οικ. 483/35/Φ15/ΦΕΚ 158 Β/03-02-2012 όπως ισχύει (GREENMEDIA ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ.)

ΑΥΤΟΨΙΑ GREEN MEDIA 2020_signed

Σχολιάστε