Έκθεση επιθεώρησης σε εφαρμογή της Υ.Α οικ. 483/35 Φ 15/2012 όπως ισχύει, στη βιομηχανία παραγωγής ειδών διατροφής του φορέα με την επωνυμία “EL SABOR MEXICAN FOODS ABEE ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ”

1397-2018-ΕΙΣΕΡΧ-ΈκθεσηεπιθεώρησηςσεεφαρμογήτηςΥ.Αο

Σχολιάστε