Έκθεση Αυτοψίας του φορέα με την επωνυμία «Ι. & Β. ΦΙΛΝΤΙΣΗΣ Ο.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3982/2011  πραγματοποίησε αυτοψία στην εταιρεία «Ι. & Β. ΦΙΛΝΤΙΣΗΣ Ο.Ε.» και ανακοινώνει την Έκθεση Αυτοψίας.Πληροφορίες κ. Γ. Μαυροματάκης τηλ: 2221353413.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε