Έκθεση Αυτοψίας των Εγκαταστάσεων Αποθήκευσης Φιαλών Υγραερίου ” Ι. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε ” σύμφωνα με το Ν. 3982/2011 Άρθρου 29 & ΚΥΑ Δ.3/14858/1-7-93

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3982/2011ΑΡΘΟΥ 29 & ΚΥΑ Δ.3/14858/1-7-93  πραγματοποίησε αυτοψία των Εγκατάστασεων Αποθήκευσης Φιαλών Υγραερίου “Ι. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ &ΣΙΑ Ο.Ε” και ανακοινώνει την Έκθεση Αυτοψίας. Πληροφορίες κ. Ι. Γερογιάννης τηλ: 2221353410.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε