Έκθεση Αυτοψίας της Βιοτεχνίας Παραγωγής Μεταλλικών Κατασκευών Εμπόριο Σιδήρου “ΑΦΟΙ Ι. ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ Ο.Ε ” σύμφωνα με το Ν. 3982/2011 Άρθρου 29 & Ν3325/2005

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3982/2011 Άρθρου 29 & Ν3325/2005   πραγματοποίησε αυτοψία της Βιοτεχνίας Παραγωγής Μεταλλικών Κατασκευών Εμπόριο Σιδήρου “ΑΦΟΙ Ι. ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ Ο.Ε ” και ανακοινώνει την Έκθεση Αυτοψίας. Πληροφορίες κ. Ι. Γερογιάννης τηλ: 2221353410.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε