Έκθεση Αυτοψίας στο Ξυλουργείο “Ι. ΝΤΕΓΙΑΝΝΗ & Α. ΝΤΕΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε.”

 
Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 3982/2011 (Α68) και της Υ.Α. 484/36/Φ15 (ΦΕΚ 230Β/9-2-2012) πραγματοποίησε αυτοψία στις εγκαταστάσεις “Ι.ΝΤΕΓΙΑΝΝΗ & Α.ΝΤΕΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε” και ανακοινώνει την Έκθεση Αυτοψίας. Πληροφορίες κ. Ι. Γερογιάννης τηλ: 2221353410.
 
 

Σχολιάστε