Έκθεση αυτοψίας στο φορέα με την επωνυμία “ΥΙΟΙ Ι. ΜΑΥΡΙΚΟΥ-ΠΑΠΟΥΛΑΚΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε” σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την έκθεση αυτοψίας στο φορέα με την επωνυμία “ΥΙΟΙ Ι. ΜΑΥΡΙΚΟΥ-ΠΑΠΟΥΛΑΚΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε”. Πληροφορίες κ. Γ. Μαυρομματάκης τηλ. 2221353413.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο