Έκθεση Αυτοψίας στο Ελαιοτριβείο Ιδιοκτησίας “ΜΠΟΥΡΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ” σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3982/2011 πραγματοποίησε αυτοψία στο Ελαιοτριβείο Ιδιοκτησίας “ΜΠΟΥΡΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ”. Πληροφορίες κ. Λ. Αρδίζογλου τηλ. 2221353441 και 53402.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε