Έκθεση Αυτοψίας στο Ελαιοτριβείο Ιδιοκτησίας”ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑ” σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3982/2011 πραγματοποίησε αυτοψία στο Ελαιοτριβείο του “ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑ”. Πληροφορίες κ. Λ. Αρδίζογλου τηλ. 2221353403 και Δ. Μανώλης 2221353402.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε