Έκθεση Αυτοψίας στις Εγκαταστάσεις του του Ξυλουργείου του Παρασκευά Ευάγγελου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3982/2011  πραγματοποίησε αυτοψία στις Εγκαταστάσεις του Ξυλουργείου του  Παρασκευά Ευάγγελου και ανακοινώνει την Έκθεση Αυτοψίας.Πληροφορίες κ. Ι. Γερογιάννης τηλ: 2221353410.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο