Έκθεση αυτοψίας στις εγκαταστάσεις του φορέα “ΒΕΚΟ ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΥΠΗ ΟΕ” σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3982/2011 πραγματοποίησε αυτοψία στις εγκαταστάσεις του φορέα “ΒΕΚΟ ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΥΠΗ ΟΕ”. Πληροφορίες κ. Ι.Γερογιάννης τηλ. 2221353410 και κ. Γ. Πιλάτη τηλ. 2221353414.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο