Έκθεση αυτοψίας στις εγκαταστάσεις του φορέα “ΒΕΚΟ ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΥΠΗ ΟΕ” σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3982/2011 πραγματοποίησε αυτοψία στις εγκαταστάσεις του φορέα “ΒΕΚΟ ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΥΠΗ ΟΕ”. Πληροφορίες κ. Ι.Γερογιάννης τηλ. 2221353410 και κ. Γ. Πιλάτη τηλ. 2221353414.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε