Έκθεση Αυτοψίας στις Εγκαταστάσεις του φορέα με την επωνυμία “ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε” σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3982/2011  πραγματοποίησε αυτοψία στις εγκαταστάσεις της Μονάδας παραγωγής στέρεων καυσίμων από βιομάζα φυτικής προέλευσης (ελαιοπυρήνας δύο φάσεων) με την επωνυμία “ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε” και ανακοινώνει την Έκθεση Αυτοψίας. Πληροφορίες κ. Δ. Μανώλης τηλ: 2221353402.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε