Έκθεση Αυτοψίας στις Εγκαταστάσεις του φορέα με την επωνυμία “ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε” σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3982/2011  πραγματοποίησε αυτοψία στις εγκαταστάσεις της Μονάδας Κατασκευής Μηχανημάτων Βαρέως Τύπου με την επωνυμία “ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε” και ανακοινώνει την Έκθεση Αυτοψίας. Πληροφορίες κ. Δ. Μανώλης τηλ: 2221353402.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο