Έκθεση Αυτοψίας στις Εγκαταστάσεις του φορέα με την επωνυμία “ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΕΒΕ” σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3982/2011 πραγματοποίησε αυτοψία στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας κατεργασίας ελαιοπυρήνων και ξήρανσης φυτικής βιομάζας”ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΕΒΕ”. Πληροφορίες κ. Μανώλης Δ. και  κ. Αρδίζογλου Λ. στα τηλ: 2221353402, 2221353441.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο