Έκθεση Αυτοψίας στις Εγκαταστάσεις του φορέα με την επωνυμία “Ανέστης Καματζής & ΣΙΑ ΟΕ” σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3982/2011 πραγματοποίησε αυτοψία στις εγκαταστάσεις του φορέα με την επωνυμία “Ανέστης Καματζής & ΣΙΑ ΟΕ”. Πληροφορίες κ. Γ. Μαυρομματάκης τηλ: 2221353413.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο