Έκθεση Αυτοψίας στις Εγκαταστάσεις του Αλευρόμυλου “ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΕΓΙΑΖΗΣ” σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3982/2011  πραγματοποίησε αυτοψία στις Εγκαταστάσεις του Αλευρόμυλου “ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΕΓΙΑΖΗΣ” και ανακοινώνει την Έκθεση Αυτοψίας. Πληροφορίες κ. Ι.Γερογιάννης τηλ: 2221353410.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε