Έκθεση αυτοψίας στην εταιρεία “ΔΗΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ -ΜΑΚΡΥΝΙΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ Ο.Ε.” σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3982/2011 πραγματοποίησε αυτοψία στις εγκατάστασεις της Εταιρείας: “ΔΗΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ -ΜΑΚΡΥΝΙΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ Ο.Ε.”. Πληροφορίες κ. Γ. Πιλάτης τηλ. 2221353414. Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο.

Σχολιάστε